Ngôn ngữ:繁體 简体
Thông báo: Vì một số thành viên trúng thường không cung cấp các thông tin chính xác trước thời gian cuối cùng nhận thường , kiến cho nhà tài trợ không thể liên hệ được, cho nên bỏ tư cách trúng thường của họ.

Dự đoán 64 trận đấu: Để đảm bảo tính liên tục của game, số trận đấu dự đoán: trong vòng bảng phải tham gia dự đoán ít nhất 40 trận, vòng trận đấu quyết định phải tham gia dự đoán ít nhất 10 trận.
Dự đoán 16 trận đấu: Xếp hạng chỉ tính theo 16 trận trận đấu quuyết định, không gồm 64 trận vòng bảng. Đồng thời, để đảm bảo tính liên tục của game, phải tham gia dự đoán ít nhất 10 trận.

Số trận đấu Thành viên dự đoán phải đến số lượng chúng tôi quy định, mới có cơ hội được giải thưởng. Thể lệ xếp hạng tỷ lệ dự đoán chính xác:
1) Xếp theo thứ tự từ cao đến thấp;
2) Tỷ lệ dự đoán chính xác như nhau, thì xếp theo số lượng trận đấu tham gia dự đoán;
3) Tỷ lệ dự đoán chính xác, số trận đấu tham gia dự đoán như nhau, thì xếp theo số điểm bạn giành được;
4) Tỷ lệ dự đoán chính xác, số trận đấu tham gia dự đoán, số điểm của bạn đều như nhau, thì chia giải thưởng.

Chú: 7M sẽ cung cấp cho nhà tài trợ danh sách trúng thưởng và thông tin liên hệ. Họ sẽ liên lạc với thành viên trúng thưởng, rồi tiến hành hoạt động trao giải trong thời gian quy định. Với thành viên trúng thưởng, xin cung cấp thông tin liên hệ chính xác, nếu không sẽ không nhận được giải thưởng.


Thời hạn cuối cùng nhận thưởng:
Danh sách trúng thưởng trong game dự đoán 64 trận đấu
Tỷ lệ chính xác Số trận dự đóan Số điểm thắng
Danh sách trúng thưởng trong game dự đoán 16 trận đấu
Tỷ lệ chính xác Số trận dự đóan Số điểm thắng